Ovaj program ustanovljen je prvenstveno da bi se podigla kvaliteta života po pitanju zdravstvene prosvijećenosti pučanstva u sredini u kojoj živimo.Provedene su ankete analizom je ustanovljeno da zdravstvena svijest stanovništva nije na razini očekivanog te smo osmislili niz aktivnosti za koje mislimo da bi mogle pomoći u podizanju zdravstvene svijesti.

Program se odvija kroz slijedeće aktivnosti:

– zdravstveni odgoj mladih u školama

kroz niz predavanja nastojimo djeci približiti važnost higijene i zdrave prehrane

– prva pomoć za pučanstvo

održavamo predavanja i radionice pružanja prve pomoći u raznim situacijama

– savjetovalište za suzbijanje bolesti ovisnosti

stručni tim pruža savjete za suzbijanje svih vrsta ovisnosti (narkotici, alkoholizam i ostali)

– savjetovalište za buduće majke

nastojimo budućim majkama objasniti iznimnu važnost dojenja i upoznati ih sa situacijama na koje će naići kada postanu majke

– savjetovalište za osobe treće životne dobi

kako si možete uljepšati život kada pređete u treću životnu dob možete saznati u našem savjetovalištu

– organizirano savjetovanje za prevenciju nastanka kroničnih bolesti

usmjereno je prvenstveno prema kroničnim bolestima koje se mogu izbjeći zdravim životom kao što su dijabetes i sl.

– AIDS – mjere prevencije i suzbijanja

program je usmjeren prvenstveno prema mladima, ali i ostalima koji nisu upoznati o ovoj bolesti

Posebna pozornost prilikom provedbe ovoga programa daje se na edukativnim savjetima pučanstvu i mladeži.

Moramo napomenuti da su za svaku od gore navedenih aktivnosti kao savjetici izabrani najkompetentniji stručnjaci iz svakog područja ( liječnici, psiholozi, pedagozi i drugi)

Provođenje programa i njegovo planiranje provodi Komisija za zdravstveno prosvjećivanje.