[html typography=”Text {font-family: Arial}”]Pravo na raspodjelu humanitarne pomoći imaju socijalno ugroženi građani sa područja Grada Senja i pripadajućih općina Melnica, Vratnik, Krasno, Jablanac, Prizna, Krivi put, Sv. Juraj, a koji su u sustavu socijalne skrbi.

Kriteriji se utvrđuju u osobnom razgovoru sa nadležnom socijalnom radnicom Centra za socijalnu skrb Senj. Po utvrđenim kriterijima Centar za socijalnu skrb Senj izdaje Potvrdu o ostvarivanju prava na odjeću, obuću i sl.

Sa dobivenom potvrdom korisnici mogu doći u skladište GDCK Senj, na adresi Strmec 1, Senj, uz prethodnu najavu dogovora termina dolaska. U Centralnom skladištu korisnici ostvaruju pravo na navedenu humanitarnu pomoć svaka 3 mjeseca.

[/html]