Priprema i odgovor na krize

U skladu s ovim programom u tijeku je edukacija interventnog tima za djelovanje u katastrofama kojega čine naši volonteri. Prvo se izvodi temeljna obuka iz osnovnih vještina koje su potrebne za djelovanje u katastrofama, a nakon toga se prelazi na specijalističku obuku, svatko za ekipu u koju je raspoređen.
Interventni ti sastoji se od slijedećih ekipa:
- ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti
- ekipa za prvu pomoć
- ekipa za zaštitu na vodi
- ekipa za logistiku
- ekipa službe traženja
- ekipa za osiguranje pitke vode
- ekipa za osiguranje komunikacija
- ekipa za pripremu izmještajnih centara
- ekipa za psihosocijalnu pomoć