U skladu s ovim programom u tijeku je edukacija interventnog tima za djelovanje u katastrofama kojega čine naši volonteri. Prvo se izvodi temeljna obuka iz osnovnih vještina koje su potrebne za djelovanje u katastrofama, a nakon toga se prelazi na specijalističku obuku, svatko za ekipu u koju je raspoređen.

Interventni ti sastoji se od slijedećih ekipa:

– ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti

– ekipa za prvu pomoć

– ekipa za zaštitu na vodi

– ekipa za logistiku

– ekipa službe traženja

– ekipa za osiguranje pitke vode

– ekipa za osiguranje komunikacija

– ekipa za pripremu izmještajnih centara

– ekipa za psihosocijalnu pomoć