Služba traženja je posebna služba predviđena međunarodnim ugovorima poznatim kao “Ženevska konvencija” o zaštiti žrtava rata, a ustanovljena je u našoj zemlji Zakonom o hrvatskom Crvenom križu kao javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnost u Hrvatskom Crvenom križu. Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878. godine, otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.

Svoj rad temelji na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.),  (NN 71/2010), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN71/2010) te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Ažurirani popis osoba nestalih tijekom Domovinskog rata objavljen je u Trećem izdanju Knjige osoba nestalih na području Republike Hrvatske i rezultat je zajedničkog rada Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnog odbora Crvenog križa i Uprave za zatočene i nestale Ministarstva branitelja. Na popisu se nalaze imena 2.322 osobe nestale tijekom oružanog sukoba u Republici Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Za 1.868 osoba još uvijek je otvoren zahtjev za traženje, dok je za 454 osobe otvoren zahtjev za traženje posmrtnih ostataka (sa stanjem na dan 30. travnja 2012. godine).

Služba traženja pruža usluge traženja i tražiteljima azila i drugim migrantima te žrtvama trgovanja ljudima. Također se traže osobe nestale u prirodnim nepogodama te članovi obitelji koji su izgubili kontakt zbog ekonomskih i drugih migracija.

Posebnu brigu Nacionalni ured Službe traženja posvećuje edukaciji volontera i zaposlenika. Kontinuiranom edukacijom izvršitelja poslova Službe traženja putem osnovnih seminara, seminara za predavače te specijalističkih seminara (npr. za članove interventnih timova za djelovanje u slučaju katastrofe specijaliziranih za poslove Službe traženja) obuhvaćeno je više od 2.600 osoba iz svih krajeva Republike Hrvatske.