Službenik za informiranje: Ante Škrgatić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Senj.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je Pravo na pristup informacijama koje Gradsko društvo Crvenog križa Senj posjeduje, raspolaže ili nadzire. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Senj:

  • poštom na adresu: Strmac 1, 53 270 Senj
  • putem telefona na broj: 053 881 013
  • na fax broj: 053 881 013
  • elektroničkom poštom na: info@gdck-senj.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Senj i ostali relevantni dokumenti nalaze se u prilogu.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. (http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html) od 24. siječnja 2014. godine.

Pravo na pristup informacijama

doc

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Size: 53.00 KB
Date added: 07-11-2020
doc

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Size: 50.50 KB
Date added: 07-11-2020
docx

Propisi-Sazetak-Pravo-na-Pristup-informacijama

Size: 13.27 KB
Date added: 07-11-2020
doc

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Size: 52.00 KB
Date added: 07-11-2020

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama