-
Naše
Aktivnosti
-

+

Akcije HCK

Volunriranje

ZDRAVSTVENI PROGRAM

SOCIJALNI PROGRAM

HUMANOST

Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca...

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju

DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

Preporučujemo

Kontakt

Za sve upite pošaljite e-mail

info@gdck-senj.hr