Svaki volonter prolazi osnovni stupanj edukacije i to:

  • Teorijski dio – Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i načela, Međunarodno humanitarno pravo, Hrvatski Crveni križ
  • Praktični dio – tečaj Prve pomoći

Volonteri željni dodatnih znanja i vještina:

  • Specijalistički stupanj – Interventni tim

http://www.hck.hr/edukacije-publikacije/edukacije-hrvatskog-crvenog-kriza/74

Volonteri GDCK Senj su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.
Volonteri Crvenog križa razvrstavaju se u dvije kategorije:
Volonter specijalist: osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.
Spontani volonter: osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja.
Ako želite postati volonterom unutar GDCK Senj, u privitku se nalaze potrebni dokumenti i obrasci.