Dana 15.01.2021.godine u 10 sati održana je izborna skupština Gradskog društva Crvenog križa Senj.


Za predsjednicu GDCK Senj izabrana je dr.Mira Biondić-Tomljanović, za njezinu zamjenicu odvj.Marta Biondić.
Za ostala 3 člana odbora izabrani su Mirjana Devčić, Vedran Ažić i Božica Šarenić.
Za zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa izabran je:

– ravnatelj Ante Škrgatić.

Za izbor tri zastupnika u CKLS Županije izabrani su:
– ravnatelj Ante Škrgatić
– Jurica Smojver
– Milan Banić

Za izbor tri člana Nadzornog odbora izabrani su :
1. Mirano Lončarić
2. Juraj Šolić
3. Nikola Babić

ČLANOVI SKUPŠTINE GDCK SENJ:
1. Mira -Biondić Tomljanović
2. Marta Biondić
3. Mirjana Devčić
4. Mirano Lončarić
5. Jurica Smojver
6. Juraj Šolić
7. Vedran Ažić
8. Božica Šarenić
9. Milan Banić
10.Marta Kaštelan
11.Luka Karadžija
12.Miroslav Jurgan
13.Narcis Bevandić
14.Tomislav Tomljanović
15.Ivana Kangrga