Volontirajte

Svaki volonter prolazi osnovni stupanj edukacije i to:
 • Teorijski dio - Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i načela, Međunarodno humanitarno pravo, Hrvatski Crveni križ
 • Praktični dio - tečaj Prve pomoći
Volonteri željni dodatnih znanja i vještina:
 • Specijalistički stupanj - Interventni tim
http://www.hck.hr/edukacije-publikacije/edukacije-hrvatskog-crvenog-kriza/74
  Volonteri GDCK Senj su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.
   Volonteri Crvenog križa razvrstavaju se u dvije kategorije:
    Volonter specijalist: osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.
     Spontani volonter: osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja.
      Ako želite postati volonterom unutar GDCK Senj, u privitku se nalaze potrebni dokumenti i obrasci.