Ako želite postati dobrovoljni darivatelj krvi, kontaktirajte nas ili sudjelujte u redovnim akcijama našega društva.

POSTUPAK DARIVANJA KRVI

Darivatelj je u ugodnom poluležećem položaju dok laganim stiskanjem šake puni vrećicu za krv koja je sterilnom iglom i sistemom vezana za njegovu venu u lakatnoj jami. Naravno, tu vezu uspostavljaju educirani i iskusni punkteri. Sav pribor i materijal koji se koriste pri venepunkciji su sterilni i za jednokratnu uporabu. Svaka osoba daruje 450 ml pune krvi. Iz sistema se svaki put izdvajaju dvije epruvete i to jedna za potvrđivanje krvne grupe, a druga za serološka testiranja. Davatelju nakon darivanja krvi slijedi kratkotrajni odmor uz osvježenje i lagani obrok. Sveukupno, darivanje krvi vam može oduzeti oko 30 minuta vašeg vremena.

Tijekom darivanja krvi ne postoji mogućnost zaraze davatelja. Sav pribor za uzimanje krvi – igle, plastični sistemi, plastične vrećice i ostali materijal koji se koristi pri uzimanju krvi su sterilni i za jednokratnu su uporabu. Pribor je napravljen na način koji onemogućuje njegovu ponovnu uporabu.

Izvor: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

NAPOMENA:

Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju je sankcionirao oslobađanje od participacije na zdravstvene usluge i to „dragovoljni darivatelji sa više od 35 darivanja za osobe muškog spola i više od 25 darivanja za osobe ženskog spola, ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja usluga za korištenje zdravstvene zaštite, na način kako su i do sada koristili“ (NN 150/2008.)