U Hrvatskoj živi više od pola milijuna osoba s invaliditetom, zbog invaliditeta 760 tisuća osoba ima probleme u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, te im je prijeko potrebno osigurati medicinska i ortopedska pomagala. Cilj projekta je pomoći osobama s invaliditetom i starijim osobama da lakše dođu do medicinskih i ortopedskih pomagala kada su im potrebna. Građani mogu medicinska i ortopedska pomagala koja im više nisu potrebna, a u dobrom su stanju, pokloniti Crvenom križu, a Crveni križ ih posuđuje osobama kojima su pomagala potrebna. Pomagala se nakon prestanka potrebe korištenja vraćaju kako bi se mogla posuditi ponovo.

Posuditi se mogu:

  • Štap
  • Štake
  • Hodalica
  • Invalidska kolica
  • Medicinski krevet
  • Antidekubitalni madrac
  • Toaletna stolica
  • Ostalo

Pomagala se posuđuju na dulje vremensko razdoblje kada je riječ o trajno nepokretnim bolesnicima poput oboljelih od kroničnih bolesti, palijativnih bolesnika te osoba treće životne dobi koje se više ne mogu samostalno kretati.

Na kraće vremensko razdoblje pomagala se posuđuju osobama kada se oporavljaju od operativnih zahvata, lomova ekstremiteta te kod naglog oboljenja (primjerice, moždani udar).

Imate li dodatnih pitanja o Posudionici medicinskih i ortopedskih pomagala možete nas kontaktirati:

na telefon:

099 3881013, 053 881 013

ili na e-mail: info@gdck-senj.hr

Napomena: Posudba ovisi o raspoloživosti pomagala i upravo zato što su potrebe građana povećane, Hrvatski Crveni križ pokrenuo je humanitarni projekt s namjerom da se prikupi što veći broj pomagala kako bi ljudi mogli doći do njih u što kraćem roku.