Jedan od program u radu našega društva je i program “Pripreme i odgovor na katastrofe”

U sklopu ovog programa osnovan je interventni tim za djelovanje u katastrofama koji čini 30-ak volontera našega društva. Svi oni prolaze prvo temeljnu obuku iz osnovnih vještina koje su potrebne za djelovanje u katastrofama, a nakon toga prelaze na specijalističku obuku, svatko za ekipu u koju je raspoređen.

Interventni ti sastoji se od slijedećih ekipa:

– ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti

– ekipa za prvu pomoć

– ekipa za zaštitu na vodi

– ekipa za logistiku

– ekipa službe traženja

– ekipa za osiguranje pitke vode

– ekipa za osiguranje komunikacija

– ekipa za pripremu izmještajnih centara

– ekipa za psihosocijalnu pomoć

U sklopu ovoga programa naše društvo provodi i niz drugih aktivnosti kao što su:

– predavanja za građane o ponašanju u slučaju kriznih situacija

– uporaba ruksaka SET2GO za krizne situacije http://set2go.hck.hr/hr/

– kompletiranjem opreme za izmještajne centre kao i opreme za djelovanje interventnog tima

te niz drugih aktivnosti.