Natječaj za ravnatelja

  • Novosti
  • 2 mins read

NATJEČAJ

za radno mjesto ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Senj, za mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva i propisanoj stručnoj spremi.
  2. Uz prijavu se prilažu:

– molba,

– životopis,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci),

– motivacijsko pismo,

– viziju rada GDCK Senj za mandatno razdoblje na obrascu M-1 (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici natječaj: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735).

  1. Ako se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, uz dostavu dokaza i dokumentacije kao što je prethodno navedeno, kandidat mora dostaviti i:

– izvješće o radu ravnatelja/ravnateljice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu (dostupan na Web-stranicama HCK-a na poveznici Natječaj: https://www.hck.hr/tko-smo/ natjecaji/9735)

– pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ravnateljice na propisanom P-1 obrascu

– potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

  1. Dodatne kompetencije koje se u postupku izbora kandidata vrednuju su: poznavanje stranog jezika, položen vozački ispit B-kategorije, poznavanje rada na računalu (programi Word, Excel, Power Point i korištenje društvenih mreža).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Senj, ulica Strmac 1, 53270 Senj.

natjecaj za ravnatelja