Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Senj sudjelovali su 09.10.2021.

  • Novosti
  • 1 min read

Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Senj sudjelovali su 09.10.2021. na obuci za članove“ Interventnog tima Crvenog križa Ličko-Senjske županije“ koje se održalo u Gospiću u hotelu Ana. U obuci je sudjelovalo 19 članova tima od čega je 7 članova bilo iz Senja. Obuka se sastojala od dva dijela,tečaj prve pomoći i psiho-socijalne pomoći. U narednom periodu održati će se i napredni dio tečajeva nakon čega će članovi interventnog tima pristupiti ispitu. Nakon položenih ispita nastavit će se sa praktičnim dijelom obuke te će se tim konstantno usavršavati.