Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Senj sudjelovali su 09.10.2021.

Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Senj sudjelovali su 09.10.2021.

Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Senj sudjelovali su 09.10.2021. na obuci za članove“ Interventnog tima Crvenog križa Ličko-Senjske županije“ koje se održalo u Gospiću u hotelu Ana. U obuci je sudjelovalo 19 članova tima od čega je 7 članova bilo iz Senja. Obuka se sastojala od dva dijela,tečaj prve pomoći i psiho-socijalne pomoći. U narednom periodu održati će se i napredni dio tečajeva nakon čega će članovi interventnog tima pristupiti ispitu. Nakon položenih ispita nastavit će se sa praktičnim dijelom obuke te će se tim konstantno usavršavati.